phần mềm kiểm tra từ khoá

phần mềm kiểm tra từ khoá
phần mềm kiểm tra từ khoá miễn phí

Saturday, May 3, 2014

Tiết lộ thủ thuật auto chèn anchor text

Rate this posting:
{[['']]}
Bình thường làm vệ tinh cấp 3 bằng blogger khi mọi người viết bài đều phải chèn link bằng tay,có một số người dùng phần mềm thì chèn link auto đc,tuy nhiên với đa số mọi người ở đây thì ko mua phần mềm nên chủ yếu là chèn link bằng tay.Hôm nay e cũng khá rảnh rỗi ko phải đi giao hàng cho ba mẹ,nên e chia sẻ 1 chút bí quyết chèn link với keywords của mình auto 100% .

auto chèn anchor text
auto chèn anchor text
Mọi người thực hiện theo các bước sau :
B1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger của mình
B2. Vào Mẫu (Template)
B3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
B4. Chọn 1 trong 2 đoạn code bên dưới và chèn nó  ngay trước thẻ </head>
- Đoạn 1:  Các backlink mở ngay tại trang mọi người đang xem:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
- Đoạn 2: Các backlink mở ra trong tab mới khi click chuột vào thì hãy dùng đoạn code bên dưới :
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
B5. Tìm đoạn code sau :
<data:post.body/>
Đổi nó thành
<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('Từ khóa 1',true,'Link từ khóa 1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 2',true,'Link từ khóa 2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 3',true,'Link từ khóa 3','summary<data:post.id/>');
</script>
Chú ý:

  • Chỉ cần thay từ khóa và link vào là ok
  • Mỗi blog thường có từ 2 đến 4 đoạn code <data:post.body/> như trên. Mọi người phải chèn đúng vị trí mới hiển thị.

B6 : lưu lại và viết bài thử xem

=> NẾU THẤY CÓ ÍCH CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY VÌ NÓ MIỄN PHÍ MỌI NGƯỜI NHÉ,CHO EM KÉ CHÚT NGUỒN NHÉ ^^
Phản ứng:

4 nhận xét: